Home – 13

להתחדש זה בטבע שלנו

בשל האירועים, ההכרזה על הזוכים בתחרות “הגלריה החקלאית” תידחה.
אנו מאחלים ימים שקטים לכלל תושבי ישראל, לתושבי עוטף עזה ולכוחות הביטחון.