תודה לכל המצביעים

בקרוב נכריז על הזוכים בתחרות גלריה חקלאית 13